Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Open Theology / A new article of biblical interest in the current issue of Open Theology

 Open Theology 7/1 (2021)

 Kirsi Cobb, "'Look at What They’ve Turned Us Into': Reading the Story of Lot’s Daughters with Trauma Theory and The Handmaid’s Tale," 208-223

Δεν υπάρχουν σχόλια: