Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Interpretation / In the current issue of Interpretation

 Interpretation 75/3 (2021)

  • Joel S. Kaminsky, "'Is there no Balm in Gilead?': Health, Illness, Death, and Dying in the Hebrew Bible and Today," 196-206 (abstract)
  • Jim Wright, "Resurrecting the nepeš," 207-215 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: