Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/1 (2021)

Kingsley I. Uwaegbut - Damian O. Odo, "Ancient patronage: A possible interpretative context for Luke 18:18–23?

Δεν υπάρχουν σχόλια: