Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

 Vigiliae Christianae 75/2 (2021)

  • Paul F. Bradshaw, "The Ordination Prayers in the So-Called Apostolic Tradition," 119–129 (abstract)
  • Julia Winnebeck, "Slaves and Slavery in the Late Antique and Early Medieval Penitentials," 130–154 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: