Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 20 (2020)

Peres, Caio, "Bloodless 'Atonement': An Exegetical, Ritual, and Theological Analysis of Leviticus 5:11–13"

Δεν υπάρχουν σχόλια: