Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

 The Expository Times 132/6 (2021)

David H. Wenkel, "The Gospel of Matthew and Apocalyptic Discourse," 259-176 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: