Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

 Verbum et Ecclesia 42/1 (2021)

Roche Coleman, "Was Eve the first femme fatale?

Δεν υπάρχουν σχόλια: