Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/2 (2021)

Syafa'atun Almirzanah, "Many ways to God, many ways to salvation (A conversation on Isaiah 56:1–8 with Islamic tradition)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: