Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Ο χρυσός Μόσχος, ο Ααρών κι ο Ιεροβοάμ / The golden calf, Aaron and Jeroboam

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com o Nathan MacDonald (University of Cambridge) συζητά την ιστορία του χρυσού μόσχου στο βιβλίο της Εξόδου και τη συνδέει με ένα ανάλογο περιστατικό στην ιστορία του Ιεροβοάμ. Σύμφωνα με τον συγγραφέα η ιστορία του Ιεροβοάμ προηγείται όσον αφορά τη σύνταξή της. Η ιστορία όμως με τους Ισραηλίτες στην έρημο εντάσσεται μέσα στο βιβλίο της Εξόδου ως ένα παράδειγμα της δύναμης που έχει ο Θεός να ξεπερνά την ανθρώπινη αφερεγγυότητα κι αφήνει μία ελπίδα για τη συγχώρηση και την αποκατάσταση του Βόρειο Βασιλείου του Ισραήλ:

The Golden Calf: A Post-Exilic Message of Forgiveness

Δεν υπάρχουν σχόλια: