Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

 In die Skriflig 55/1 (2021)

Solomon O. Ademiluka, "‘For the husband is the head of the wife’: A contextual re-reading of Ephesians 5:22–33 among Nigerian Yoruba Christians"


Δεν υπάρχουν σχόλια: