Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

 Currents in Biblical Research 19/2 (2021)

  • Brad E. Kelle, "Moral Injury and Biblical Studies: An Early Sampling of Research and Emerging Trends," 121-144 (abstract)
  • Gert T.M. Prinsloo, "Reading the Masoretic Psalter as a Book: Editorial Trends and Redactional Trajectories," 145-177 (abstract)
  • Timothy A. Gabrielson, "Parting Ways or Rival Siblings? A Review and Analysis of Metaphors for the Separation of Jews and Christians in Antiquity," 178-204 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: