Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Ananda Geyser-Fouche, Lerato L.D. Mokoena, "Qohelet as liminal intellectualism"

Δεν υπάρχουν σχόλια: