Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του JBR / In the current issue of JBR

 Journal of the Bible and its Reception 7/2 (2020)

  • Sébastien Doane, "Experiencing a Biblical Self-Consuming Artifact: Jesus’ Genealogy (Matt 1:2-17)," 115-146 (abstract)
  • Nathan C. Johnson, "The Mind of Matthew, or the Text? Retrieving Eusebius’ Intertextual Proposal on the Crux Interpretum of Matthew 28:1," 147-165 (abstract)
  • Carson Bay, "Jewish National Decline and Biblical Figures as Classical Exempla: Moses, Aaron, Joshua, David, and Elisha in De Excidio 5.2.1," 167-204 (abstract)
  • Jason von Ehrenkrook, "The Inaugural Bible: Presidential Rhetoric and the Politics of Scripture," 205-240 (abstract)
Δεν υπάρχουν σχόλια: