Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 74/5 (2020)

  • Benedikt Eckhardt,  "Wine, Water and the Missing Symposium in Justin’s First Apology," 471–486 (abstract)
  • Susan E. Hylen, "Thekla’s Epic: Identity and Classicism in the Life and Miracles of Saint Thekla," 487–504 (abstract)
  • Nicholas E. Wagner, "A Fragment of a Biblical Cento in the Duke Papyrus Archive (P.Duk. inv. 660)," 505–514 (abstract)
  • M. David Litwa, "The Father of the Devil (John 8:44): A Christian Exegetical Inspiration for the Evil Creator," 540–565 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: