Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο άρθρο στο τρέχον τεύχος του BAGL / A new article in the current issue of BAGL

Biblical and Ancient Greek Linguistics 9 (2020)

Brett Miller, "The Associative Semantics of συμμαρτυρέω: A Diachronic Study

Δεν υπάρχουν σχόλια: