Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος GRBS / In the current issue GRBS

 Greek Roman and Byzantine Studies 60/4 (2020)

Carlos A. M. Jesus, "A New Manuscript of the Septuagint and the First Two Editions of the Greek Bible," 718-744 


Δεν υπάρχουν σχόλια: