Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του NRT / In the current issue of NRT

 Nouvelle Revue Théologique 142/4 (2020)

  • Jean-Pierre Sonnet s.j., "Le gardien des espèces. Gn 1,28 dans le contexte du Covid-19 : un texte prémonitoire," 529-541 (abstract)
  • Matthieu Bernard, "Comment dire l’Évangile ? Quelques réflexions sur le langage paulinien," 559-577 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: