Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

Ο Ησαύ κι οι Εδωμίτες / Esau and the Edomites

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο Barry Dov Walfish απαντά στο ερώτημα, γιατί ο Ησαύ αντιμετωπίζεται με αρνητικό τρόπο στην ιουδαϊκή παράδοση. Υποστηρίζει μέσα από παραδείγματα ότι αυτό οφείλεται στη σύνδεση μέσα σε αυτήν την παράδοση του πρωτότοκου γιου του Ισαάκ με τους Εδωμίτες και αργότερα με τη Ρώμη και τους Χριστιανούς:

The Denigration of Esau

Δεν υπάρχουν σχόλια: