Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 20 (2020)

Guite Phaipi, Chingboi, "The First Encounter of the Golah and Their "Adversaries" (Ezra 4:1–5): Who Are the Adversaries, and on What Is the Adversity Based?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: