Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Η εδαφική επικράτεια του αρχαίου Ισραήλ / The territory of ancient Israel

 Στη σελίδα The Bible and Interpretation ο Israel Finkelstein συζητά τις αρχαιολογικές και κειμενικές πληροφορίες για την έκταση της επικράτειας του αρχαίου βασιλείου του Ισραήλ:

The Earliest Israel: Territorial History in the Highlands of Canaan

Δεν υπάρχουν σχόλια: