Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος των ETL / In the current issue of ETL

 Ephemerides Theologicae Lovanienses 96:2 (2020)

Jan Dochhorn, "Zu den religionsgeschichtilichen Hintergründen der jüdischen und christlichen Satanologie: Eine Antwort auf John J. Collins, zugleich Sondierungen zum Verhältnis zwischen der Zwei-Geister-Lehre in 1 Q S III,13-IV,26 und dualistischen Konzepten iranischer Herkunft," 199-260 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: