Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Μασώρα: εισαγωγή στις κριτικές της εκδόσεις / Masorah: introduction to its critical editions

 Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review διαβάστε τέσσερα σύντομα άρθρα που παρουσιάζουν την ιστορία του μασωριτικού κειμένου και της κριτικής του έκδοσης μέσα από τα σημαντικά χειρόγραφά του. Πρόκειται για εισηγήσεις που διαβάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της SBL στο San Diego το 2019:

David Marcus, "Introduction to the Masorah | The Masorah of Biblia Hebraica Quinta (BHQ)"

Daniel Mynatt, "Introduction to the Masorah | The Masorah of the Leningrad Codex in the Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) Edition"

Elvira Martín-Contreras, "Introduction to the Masorah | Editing the Masorah of the Manuscript BH MSS1 (Madrid, Complutensian Library)"

David DeLauro, "Introduction to the Masorah | The Masorah of the Cairo Codex of the Prophets in Perez-Castro's Printed Edition"

Δεν υπάρχουν σχόλια: