Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

Γλωσσικά δάνεια της αρχαίας εβραϊκής / Loanwords of ancient Hebrew

Ο Ben Noonan συζητά τα γλωσσικά δάνεια της αρχαίας εβραϊκής από μη σημιτικές γλώσσες σε ένα σύντομο άρθρο στη σελίδα ANE Today: Δεν υπάρχουν σχόλια: