Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 76:2 (2020)

Christoph W. Stenschke, "Lifestyle and leadership according to Paul’s statement of account before the Ephesian elders in Acts 20:17–35"

Δεν υπάρχουν σχόλια: