Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του JBR / In the current issue of JBR

Journal of the Bible and its Reception 6:2 (2019)

  • Phillip Michael Lasater, "Not So Vain After All: Hannah Arendt’s Reception of Ecclesiastes," 163–196 (abstract)
  • Mark Lackowski, "Victim, Victor, or Villain? The Unfinalizability of Delilah," 197–225 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: