Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 28:2 (2020)

  • Elizabeth Klein, "Perpetua, Cheese, and Martyrdom as Public Liturgy in the Passion of Perpetua and Felicity," 175-202 (abstract)
  • Robert G. T. Edwards, "Healing Despondency with Biblical Narrative in John Chrysostom’s Letters to Olympias," 203-231 (abstract)
  • Averil Cameron, "Patristics and Late Antiquity: Partners or Rivals?" 283-302 (abstract)
  • Peter W. Martens, "The Modern Editions of Peri Archon," 303-331

Δεν υπάρχουν σχόλια: