Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 73:2 (2020)

Gili Kugler, "Not Moses, but David: Theology and politics in Psalm 78," 126-136 (abstract)
   

Δεν υπάρχουν σχόλια: