Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Στο τρέχον τεύχος του JECH / In the current issue of JECH

Journal of Early Christian History 9:3 (2019)

  • Christoph W. Stenschke, "Die Bedeutung der übergemeindlichen Verbindungen im Urchristentum für die neutestamentliche Wissenschaft," 1-47 (abstract)
  • Johannes van Oort, "Jewish Elements in the Cologne Mani Codex," 85-96 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: