Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Στο τρέχον τεύχος του GRBS / In the current issue of GRBS

Greek Roman and Byzantine Studies 60:2 (2020)

Theofili Kampianaki, "Perceptions of Flavius Josephus in the Medieval Greek and Latin Literary Traditions," 290-316

Δεν υπάρχουν σχόλια: