Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Hermes / In the current issue of Hermes

Hermes 148:2 (2020)

  • Verena Schulz, "Neros Stimme: die Kritik an der kaiserlichen vox/ϕωνη in der griechisch-römischen Literatur," 98-217 (abstract)
  • Rocío Gordillo Hervás, "Antinous and the Games of the Koinon of the Achaeans and the Arcadians in Mantinea," 218-231 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: