Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Theology Today / In the current issue of Theology Today

Theology Today 76:3 (2019)

  • Louis C. Jonker, "Family Genealogies and Religious Ideology: The Case of the Chronicler’s Introduction," 200-208 (abstract)
  • Jörg Frey, "'Family Values' in the Gospel Tradition," 209-216 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: