Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

Open access: Τα δίκτυα γνώσης στην αρχαία Ασσύρία και Βαβυλώνα / Open access: Knowledge networks in ancient Assyria and Babylonia

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο UCL Press και είναι ελεύθερη σε μορφή pdf η μελέτη της Eleanor Robson για τα δίκτυα γνώσης στην αρχαία Ασσυρία και Βαβυλωνία:


Δεν υπάρχουν σχόλια: