Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 72:4 (2019)

Darren Sarisky, "Theological interpretation of non-biblical texts," 385-397 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: