Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέρον στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)

Stephan Joubert, "Invited into the Markan paradox: The church as authentic followers of Jesus in a superhero culture"

Δεν υπάρχουν σχόλια: