Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του VE / A new article of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 39:1 (2018)

Philip La Grange Du Toit, "‘This generation’ in Matthew 24:34 as a timeless, spiritual generation akin to Genesis 3:15"

Δεν υπάρχουν σχόλια: