Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018

H Βίβλος του Ιώσηπου / Josephus' Bible

coverΑπό τον εκδοτικό οίκο Peeters κυκλοφόρησε η μελέτη του É. Nodet σχετικά με τη Βίβλο που είχε ως πηγή του ο Ιώσηπος στο έργο του Ἰουδαϊκή Ἀρχαιολογία, στο οποίο ο Ιουδαίος ιστορικός παρουσιάζει την ιστορία του λαού του Ισραήλ στα ελληνικά απευθυνόμενος κυρίως σε ένα εθνικό αναγνωστικό κοινό. Ο Ιώσηπος στηρίζεται στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και σε άλλες πηγές που είχε στη διάθεσή του. Το βιβλικό κείμενο αποδίδεται παραφρασμένο κι η γενική άποψη μεταξύ των ερευνητών είναι ότι ήταν κάποια ελληνική μετάφραση. Ο συγγραφέας της παρούσας μελέτης, ωστόσο, συγκρίνει αυτά τα βιβλικά παραθέματα του Ιωσήπου με τις γνωστές σήμερα εβραϊκές, αραμαϊκές και ελληνικές εκδοχές του κειμένου. Καταλήγει στο γενικό συμπέρασμα ότι ο Ιώσηπος είχε στη διάθεσή του ένα εβραϊκό κείμενο το οποίο παρουσιάζει ομοιότητες με τα σχετικά κείμενα που βρέθηκαν στον Κουμράν. Επίσης για κάποια κείμενα, όπως τα βιβλία του Ιησού του Ναυί, των Κριτών, της Ρουθ, των Χρονικών, του Έσδρα και Νεεμία, η πηγή που χρησιμοποιεί διαφέρει αρκετά από το κείμενο του σημερινού κανόνα της εβραϊκής Βίβλου.

É. Nodet, The Hebrew Bible of  Josephus: Main Features. Cahiers de la Revue Biblique, 92. Leuven: Peeters, 2018
ISBN: 978-90-429-3676-8
Σελίδες: X-286 
59 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: