Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τις εικόνες της φύσης στη Βίβλο / A research project on nature imagery in the Bible

Ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα "τρέχει" ήδη από το 2015 υπό την επιστημονική ευθύνη της καθηγήτριας Dalit Rom-Shiloni του Πανεπιστημίου του Tel-Aviv με θέμα τις εικόνες και γενικότερα τις αναφορές στη φύση που υπάρχουν στην εβραϊκή Βίβλο αλλά και στα ιουδαϊκά κείμενα του Δεύτερου Ναού και την Καινή Διαθήκη, εφόσον διευκολύνουν την κατανόηση των αναφορών της εβραϊκή Βίβλου. Το πρόγραμμα στηρίζεται σην αρχή της διεπιστημονικότητας και κάθε λήμμα διαιρείται σε ένα φιλολογικό/εξηγητικό κι ένα καθαρά οικολογικό μέρος. Σε καθένα από αυτά λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αρχαιολογικά ευρήματα από την Εγγύς Ανατολή και Παλαιστίνη ειδικότερα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: