Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018

Στο τρέχον τεύχος του HeyJ / In the current issue of HeyJ

Heythrop Journal 59:4 (2018)

Jon Kenneth Newton, "The Epistemology of the Book of Revelation," 733-746 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: