Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

SNTS 2018: Οι κύριες εισηγήσεις / SNTS 2018: the main papers

Στο διάστημα 8 έως 10 Αυγούστου έλαβε χώρα στην Αθήνα η ετήσια συνάντηση της SNTS. Οι κύριες εισηγήσεις της συνάντησης είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο και μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές ο κάθε ενδιαφερόμενος: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: