Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Mια ιστοσελίδα για τις αρχαίες Σάρδεις / A website for ancient Sardis

Στην ιστοσελίδα The Archeological Exploration of Sardis υπάρχει σημαντικό υλικό για τα αρχαιολογικά ευρήματα, τις επιγραφές, τα νομίσματα κ.ά. που προέρχονται από τις ανασκαφές και την επιτόπια έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο των Σάρδεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια: