Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 65:4 (2018)

Šterbenc Erker Darja, "Augustus’ “New” Festival: The Centrality of Married Women’s Rituals at the Ludi Saeculares of 17 BCE," 377-404 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: