Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Τα αρχαία Μάγδαλα και η λίθος των Μαγδάλων / Ancient Magdala and the Magdala Stone

Ο λίθος της συναγωγής των Μαγδάλων - αντίγραφο στο χώρο
συναγωγής (Φωτο: 
David Gurevich)
Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο David Gurevich δημοσιεύει ένα εκτενές άρθρο σχετικά με τα αρχαιολογικά ευρήματα από τα Μάγδαλα και κυρίως τη συναγωγή της πόλης (1ος αι. μ.Χ.) και το λεγόμενο "λίθο των Μαγδάλων":

Δεν υπάρχουν σχόλια: