Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

Ένας ανανεωμένος κατάλογος των ερμηνευτικών σειρών στα ευαγγέλια, Πράξεις και επιστολές / A revised list of the catenae of Gospels, Acts and Epistles

Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Birmingham ανακοινώνεται η δημοσίευση ενός ανανεωμένου καταλόγου των ερμηνευτικών σειρών (catenae) στα ευαγγέλια, Πράξεις και επιστολές, που συντάχθηκε από τον μεταδιδακτορικό ερευνητή Dr. Georgi Parpulov στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος COMPAUL. O κατάλογος περιλαμβάνει 645 χειρόγραφα, 55 από τα οποία είναι νέες καταγραφές, ενώ τα 35 από αυτά δεν υπάρχουν σε προηγούμενες εκδόσεις της Kurzegefasste Liste. Ο κατάλογος είχε ήδη εκδοθεί το 2016 στο H.A.G. Houghton and D.C. Parker, “An Introduction to Greek New Testament Commentaries with a Preliminary Checklist of New Testament Catena Manuscripts” in H.A.G. Houghton (ed.), Commentaries, Catenae and Biblical Tradition. (Texts and Studies 3.13). Piscataway NJ: Gorgias, 2016 (pp. 1–35). Πληροφορίες και σύνδεσμος για την καταφόρτωση του καταλόγου υπάρχουν στην παρακάτω ανακοίνωση του ITSEE /  Πανεπιστήμιο του Birmingham: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: