Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

Στο τρέχον τεύχος του Classical World / In the current issue of Classical World

Classical World 111:4 (2018)

  • Morgan E. Palmer, "A Blight on the Pax Augusta: The Robigalia in Ovid’s Fasti," 503-523 (abstract)
  • John Hilton, "Nomos, Physis, and Ethnicity in the Emperor Julian’s Interpretation of the Tower of Babel Story," 525-547 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: