Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

Η συναγωγές του 1ου αι; / The synagogues of the 1st c. AD?

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις της Society of Biblical Literature η μελέτη της Lidia Matassa σχετικά με το ζήτημα ύπαρξης συναγωγών κατά τον 1ο αι. μ.Χ. Η ερευνήτρια, της οποίας το έργο εκδίδεται μετά θάνατον, εξετάζει προσεκτικά όλα τα αρχαιολογικά δεδομένα και τις υπόλοιπες αρχαίες πηγές σχετικά με πέντε διαφορετικούς αρχαιολογικούς τόπους, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί ως τόποι αρχαίων Ιουδαϊκών συναγωγών: Δήλος, Ιεριχώ, Μασάδα, Ηρώδειο και Gamla. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σε καμιά από τις πέντε περιπτώσεις δεν υπάρχουν ασφαλείς αρχαιολογικές ενδείξεις που να ευνοούν τη θέση ότι πρόκειται για υπολείμματα συναγωγών πριν τον 1ο αι. μ.Χ. 
Σημειώνω εδώ την προσεκτική της παρατήρηση όσον αφορά στη μέθοδο ταυτοποίησης τέτοιων αρχαιολογικών ευρημάτων: 
There is, unfortunately, little material to suggest a clear identification method, and the gap between modern theory and the material record remains the central problem in the field of synagogue studies, especially in relation to pre-70 CE structures. While it is neither possible nor desirable to disprove synagogue identifications, it is fair to say that there has to be some evidence present, be it textual, epigraphical, architectural, or archaeological, before a positive identification can be made and before a synagogue so identified should be accepted into the body of scholarship on the subject and used as a basis on which to identify other structures.
Το βιβλίο της Matassa διατίθεται ελεύθερο για καταφόρτωση στο διαδίκτυο στη σελίδα της SBL:

Lidia D. Matassa, The Invention of the First-Century Synagogue, ed. Jason M. Silverman and J. Murray Watson (Atlanta: SBL Press, 2018)

Δεν υπάρχουν σχόλια: