Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

Στο τρέχον τεύχος του REJ / In the current issue of REJ

Revue des études Juives 177:1-2 (2018)

  • Dan Jaffé, "History of a Marginal Disciple: The Figure of Jesus in the Talmud, a New Paradigm," 1-22 (abstract)
  • Haggai Mazuz, "The Linkage of Ammon and Moab with Pre-Islamic Arabs and Muslims in Jewish Sources Prevalence and Motives," 23-36 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: