Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του VE / A new article in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 39:1 (2018)

June F. Dickie, "Revisiting the practice of Bible-translation: The need to engage ordinary believers when translating the Psalms"

Δεν υπάρχουν σχόλια: