Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Αρχαία εθνογραφία και χριστιανική αιρεσιολογία (2) / Ancient topography and Christian Heresiology (2)

Στη συνέχεια της συζήτησης του νέου βιβλίου του Todd Berzon, Classifying Christians: Ethnography, Heresiology, and the Limits of Knowledge in Late Antiquity η σελίδα Αncient Jew Review φιλοξενεί ένα ακόμη κείμενο σχολασμού της μελέτης του Berzon:

Δεν υπάρχουν σχόλια: