Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του HR / In the current issue of HR

History of Religions 58:1 (2018)

Doron Bar, "Holy Places or Historical Sites? Defining Sacred and Archaeological Sites in Israel, 1948–1967," 1-23

Δεν υπάρχουν σχόλια: