Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Η ανακάλυψη κι η ερμηνεία των χειρογράφων / The discovery and interpretation of manuscripts

Στη σειρά άρθρων σχετικά με την ανακάλυψη, ερμηνεία και πλαστογράφηση χειρογράφων δημοσιεύθηκαν στη γνωστή ιστοσελίδα Marginalia δύο ακόμη κείμενα: 

Nils Hallvard Korsvoll (Norwegian University of Science and Technology) – Seeing the forest but Missing the Trees
Samuel Collins (George Mason University) –  The Staffordshire Hoard and the Distance of the Past

Δεν υπάρχουν σχόλια: